BmOnline politiske forum

 

Alt for Norge

[IMAGE]

SULITJELMA -EN STYRT NEDLEGGELSE FRA AP
Nordmenn -foren dere!!


Kjemp for alt som du har kjært dø om så det gjelder...

Sulitjelma fakta.

I kampen om å få landet vårt inn i EU, ble store AP-bastioner å sette til veggs. Det er av sine egne man skal ha det.

Således ble Sulitjelma en styrt nedleggelse av våre politikere, som heller så det som viktig å ivareta EU-interesser. Vi husker alle året 1972, hvor det også ble holdt en folkeavstemning og hvor svaret ble et NEI til EF.

I 1991 ble Sulitjelma lagt ned, og den siste åpningen på Jacobsbakken ble tettet igjen. Således ble gruvene fylt opp med vann, hvor man i dag kan se at det siver ut. I 1997 var gruven fylt helt opp.

I tanken på alle de millioner som er bevilget til Sulis, kommer denne praksis i et merkelig lys -hvor hovedkontoret lå i Oslo helt fram til 1997. Samme var det med AS Sydvarangers hovdekontor, det lå også i Oslo. Ikke før det ble snakk om nedleggelse ble dette flyttet til lokalt sted.

Og når vi vet at der et foretaks hovedkontor ligger, jo dit skal de betale skatter og avgifter, i disse tilfellene OSLO.

Så kan man spørre om hvor mange millioner i skatter Oslo nødt godt av fra Sulis-millionene? Det kan jo være interessant å se de tallene på bordet. Både fra A/S Sydvaranger og Sulitjelma Bergverk? Her snakker man om adskillige millioner?

AS Sydvaranger led samme skjebne.

I løpet av alle årene har dette vært med på å opprettholde en meget dyr administrasjon -en dobbel. En i Oslo og en i Sulis. Og tenk på den store reisevirksomheten. Her er det snakk om millioner i bortkastede midler. Samme var det for As Sydvarangers del.

Og av de bevilgede 150 millioner kroner fra 1983-1991 til Sulis, hvor meget av dette gikk til konsulenthonorarer?

Og hvor meget gikk tilbake til staten i form av avgifter?

Det var ikke mindre enn 4 dirketør-tilsettinger i tidsrommet, noe som tyder på turbulens i ledelsen. Noe som kunne skyldes mer de politiske stridigheter mot sentrale myndigheter enn interne konflikter i driften ved Sulis. De interne konflikter oppstod jo nettopp gjennom den lunkne holdningen våre myndigheter signaliserte ved å bidra til nedleggelse av Sulis.

Vårt land og folk burde være for gode til å se gjennom fingrene på disse forhold -og heller spørre om hvorfor ikke Finske Outokompo i 1989 kunne få drive Sulis? Av dette synes det som om staten allerede har tatt avgjørelsen -over hodene på alle. Var noen styre-medlemmer i verket plantet for å få lagt ned Sulis? I 1989 ble det drevet med 128 ansatte.

Det er av nasjonens interesser å ivareta all produksjonsvirksomhet av slike kalibre som Sulis og A/S Sydvaranger. Krev gjennomgang av begge saker. Dette er en katastrofe hvor Ja-siden har påført vårt fedreland og folk store lidelser i kampen for EU. Det er det vi snakker om. Haken ved det hele var at både Sulis og Sydvaranger var Nasjonale bastioner. Noe den nye verdensordenen ser på som et onde, og derfor krevde nedleggelse. Slik at folket ikke skulle ha noe samlingspunkt, en maktfaktor -noe som EU så som en trussel for at den nye verdensordenen lettere kunne bli nye eiere av miljøet. (JA til EU) Men folket i Norge er stolt, de sa NEI. Gro Harlem Brundland var medlem i den hemmelige organisasjonen Bilderbergergruppen, noe Per Borten fortalte i 1994 i forbindelse med EU avstemningen den 28. november 94.

BMO

Leve et fritt Norge! [IMAGE]

Debattforum BmOnline

Read grandys sad story!

Les eller skriv i gjesteboken.

Se hva Arbeiderpartiregjeringen gjorde med Synnøve Fjellbakk Taftø.

BmOnline,16.11.1998


BmOnline dokumentoversikt
HMKongen av Norge.
Krigens grusomheter i Narvik
Den gamle gjesteboken på SOl, som ble slettet.
OSLO volden øker.
Kriminelle innvandrere, ut med dem!
Muslimene kommer, pass på!.
Sosialistenes 10 bud om moral: RV,SV,AkP,AuF,AP, LO
AP har skapt enda større skille ved å særbehandle innvandrerne!!
Brevet til statsminister Gro H. Brundtland. Les det utrolige fattige svaret fra Gro!
[IMAGE]
Design: Bjørgulf Mortensen
Gjengivelse kun tillatt ved henvisning til kilden, øvrig bruk ved henvendelse til BMO.
Lov om opphavsrett