BMOnline Norge

 

Alt for Norge

[IMAGE]

Innvandringen til Norge må stoppes! IKKE importer krim, vi har nok fra før!

Her ser dere den lll. verdenskrig, the civil war!
Globalistene skyr ingen midler for å lure oss, les våre rikspolitikere!

Folkeaksj. mot Eu-medlemskap Hjemmesiden. Menneskerettigheter Ivar Garberg!
Hoved-Arkivet. Tilbake til Arkivet. Nei til Nazi ideer Utlendingeloven er endret på
Kriminalitet Utlendingene og krim SSB-Statistikken 1999 Innvandrere på trygdetoppen
Innvandring Økonomisk lønnsomt. H. Søfteland  Nøkkelbegreper fra UDI
Les om muslimene Dødsdommen. Historieforfalskning Jern Willy om sos Rasisme
Tamilene dreper? Og lyver så det renner! Asylsøkerprislapp 1989 Mennekserettighetene gjelder ikke her
Hva koster det? Svindyrt å huse disse Flerkulturellt fellesskap Innvandrere får alt dem peker på
Europaunionen Eu stenger grensene Asylsøkere med flere identiteter Asylanter i tusentall

Voldtektene stammer fra asylsøkere, dvs innvandrer ungdom- og dette er menn med ikke vestlig kvinnesyn. Hvor er våre rødstrømper nå?

Fikk asyl ved å innrømme at de var terrorister Les mer Fridtjof Nansen hjalp Armenerne med eget Fedreland.

De fremmede gjør landet de kommer til om til det de forlot. Det ser vi på alle moskeene som spretter opp som paddehatter. Opprettelse av muslimske skoler -våre biskoper løper muslimenes ærend -har glemt hele sin viktige misjon og rolle i lille Norge? Vi går en mørk tid i møte hvis ikke noen forteller biskopene og prestene hvor presteskapet skal stå!
Stålsett Kirka og avsett Gunnar fra Vadsø!!

Våre tusen hjem står i fare for å drukne i fremmedkulturelle barnevogner.
Merk dere kjære venner, dette er globalist-pakkets skjulte agenda- les nazisjefens ansikt, Adolf Hitler. Og de sitter og lefler med disse kreftene, våre folkevalgte.
Hele storings- og regjeringskvatalet er gjennomsyret av denne facismen, som var det mest motbydelige våre krigshelter sloss imot. Nå er de her igjen, facistene.
Se på SV og AP. Men tror du det er mye værre i H og FRP? Ja, de er ikke så mye bedre da de også styres av globalistene. De er alle "ballgutter" for den nye verdensordenen. Det er sannheten om landsforræderne i dag.

Merk dere hva som skjedde i 1975, den såkaldte innvandringsstoppen. Da skjedde katastrofen, det var i følge Norges Grunnlov folket selv som hadde retten til å naturalisere fremmede. Men i 1975 tok Stortinget dette i egne hender uten folkets godkjenning! Derfor er dette også et brudd imot menneskerettighetene til etniske nordmenn i Norge. Hvor er våre menneskerettsforkjempere nå? Nå sluses det inn drapsmenn til Norge uten tanke for vår egen sikkerhet.
Les nederst på siden.MERKNADER om denne nye utlendingsloven! Denne nye loven strider ikke bare mot hele Grunnlovens kapittel C, men mot hele dens Ånd, (§112 i Grunnloven) .-Det samme gjelder den nye utlendingsloven, som ikke bare er en krenkelse av Grunnlovens §75 m, men av hele den norske statsforfatningen. La oss se litt på den uanselige bestemmelsen i Grunnlovens §75 m. Denne bestemmelsen sier at det tilligger Stortinget "at naturalisere fremmede". Ser vi så på §92 for å finne ut hva det innebærer å "naturalisere fremmede", finner vi ut at det er en særskilt rettsakt som må til for at en som har bodd i landet i mindre enn ti år skal kunne få embete i Norge.

Men i årene fra 1945-1990 ble bestemmelsen brukt for å hjemle innvilgelse av statsborgerskap. Dermed ble det instituert et viktig eiendomsrettslig prinsipp,(fra vatikanet) nemlig at det er Stortinget og ikke det enkelte bygdesamfunn som skal bestemme hvem som skal få oppholdsrett i Norge. Nå er det jesuittenes Schengenorganer som har bestemmelsesretten. Her ser dere hva landsforræderne har gjort, jfr Bjarne Lindstrøm og Per Tresselt i samarbeide med justisdepartementets Trond Dolva sluset inn et ukjent antall volds-kriminelle, psykiatriske pasienter og politiske aktivister, som har som mål å innføre eiendomssamfunnet i Norge. Sitat: Synnøve Fjellbakk Taftø.

Hvis du lurer på hva det vil si å innføre eiendomssamfunnet i Norge, så er det slik. For å ha hevd i Norge, så må du etter Grunnloven bebo for å ha rettigheter til landrikdommer og vann. Det er allmenningsprinsippene som Grunnloven er tuftet på. Det er ment for å beskytte folkets rettigheter. Ved å omgå Grunnloven, så har de opphevet jesuittparagrafen i 1956, for derved å starte for fullt å innføre eiendomssamfunnet til Paven, (Vatikanet ROMA) Fordi de vil eie norsk territorrium uten å bo her, så det er de gamle romerske lovene som er på vei tilbake. Derfor, innfør Jesuittparagrafen i morgen, og kast jesuittene ut av Norge! Det er min bønn til det norske folk. Legg dere på kne folkens, og be om at dette må skje. Vi må ikke akseptere at satan får fotfeste i vårt kristne land!

Spydpigen DK

Folkeaksjonen mot EU-medlemskap fikk en sekser!


Les eller skriv i gjesteboken.

Se hva Arbeiderpartiregjeringen gjorde med Synnøve.


Design: BmOnline,16.11.1998


BmOnline dokumentoversikt
HMKongen av Norge.
Krigens dager i Narvik, les sannheten om fhv st.m E. Gerhardsen
Den gamle gjesteboken på SOl, som ble slettet.
OSLO volden øker.
Kriminelle innvandrere, ut med dem!
SULITJELMA BERGVERK, en styrt nedleggelse.
Sosialistenes 10 bud om moral: RV,SV,AkP,AuF,AP, LO
AP har skapt enda større skille ved å særbehandle innvandrerne!!
Brevet til statsminister Gro H. Brundtland. Les det utrolige fattige svaret fra Gro!
[IMAGE]
Design: Bjørgulf Mortensen
Gjengivelse kun tillatt ved henvisning til kilden, øvrig bruk ved henvendelse til BMO.
Lov om opphavsrett
Copyright 19©98